ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

05 Μαΐου
– Κάμπο
14 Μαΐου
– Άγ. Ισίδωρο
21 Μαϊου
– Αυλάκι
25 Μαϊου
– Φύτεμα
27 Μαϊου
– Αρμενιστής
? Ιουνίου
– Δρούτσουλα
– Καστανιές (Τραγοστάσι)
– Τραπάλου
24 Ιουνίου
– Άη Γιάννη (Χριστού Ραχών)
29 Ιουνίου
– Πλατάνι
30 Ιουνίου
– Πέζι
1 Ιουλίου
– Θέρμα
– Καραβόσταμο
7 Ιουλίου
– Φλες
– Φάρο
8 Ιουλίου
– Προεσπέρα
15 Ιουλίου
– Έξω Πλαγιά
17 Ιουλίου
– Αρέθουσα
– Καταφύγι
– Άγ. Κήρυκο
20 Ιουλίου
– Κοσσοίκια
– Πηγή
– Καρές
– Βρακάδες
– Γλαρέδο
– Μηλιωπό
26 Ιουλίου
– Καρκινάγρι
– Ξυλοσύρτη
– Περδίκι
– Φάρο
– Πετροπούλι
– Καραβόσταμο
27 Ιουλίου
– Φείδος
– Άγ. Πολύκαρπο
– Άγ. Παντελεήμονα
2 Αυγούστου
– Άγ. Δημήτριο
– Μαυρικάτο
? Αυγούστου
– Δάφνη
6 Αυγούστου
– Φραντάτο
– Σταύλο
– Χριστό Ραχών
– Κάλαμο
– Οξέ
– Χριστό Αγ Κηρύκου
8 Αυγούστου
– Μανδριά
9 Αυγούστου
– Νέγια
10 Αυγούστου
– Στελί
– Φάρο
12 Αυγούστου
– Καρές
13 Αυγούστου
– Φλες (Γιορτή κρασιού)
15 Αυγούστου
– Ακαμάτρα
– Γιαλισκάρι
– Κουνιάδους
– Λαγκάδα
– Χρυσόστομο
– Παναγιά
– Περδίκι
– Μονοκάμπι
17 Αυγούστου
– Καραβοσταμο
? Αυγούστου
– Εύδηλος
27 Αυγούστου
– Αυλάκι
– Μάραθο
– Βρακάδες
– Άγ. Δημήτρη
– Αγ. Παντελεήμονα
29 Αυγούστου
– Μαυράτο
– Προεσπέρα
8 Σεπτεμβρίου
– Πλαγιά
– Κεραμέ Αγ Κηρύκου
– Πλωμάρι
17 Σεπτεμβρίου
– Μονοκάμπι
– Κάμπο
20 Σεπτεμβρίου
– Αρέθουσα (βουνό)